Xe nâng hàng Genie

Xe nâng hàng Genie

Xe nâng hàng GTH-5519

Xe nâng hàng GTH-5519

Chiều cao nâng tối đa: 5.79 m
Tầm với ngang tối đa: 3.35 m
Trọng lượng tải tối đa: 2,500 kg

Xem chi tiết

Xe nâng hàng GTH-844

Xe nâng hàng GTH-844

Chiều cao nâng tối đa: 13.36 m
Tầm với ngang tối đa: 8.59 m
Trọng lượng tải tối đa: 3,629 kg

Xem chi tiết

Xe nâng hàng GTH-1056

Xe nâng hàng GTH-1056

Chiều cao nâng tối đa: 17.32 m
Tầm với ngang tối đa: 12.80 m
Trọng lượng tải tối đa: 4,536 kg

Xem chi tiết

Xe nâng hàng GTH-1544

Xe nâng hàng GTH-1544

Chiều cao nâng tối đa: 13.41 m
Tầm với ngang tối đa: 8.31 m
Trọng lượng tải tối đa: 6,804 kg

Xem chi tiết

Thiết bị bán chạy

Xe cắt kéo GS-1930

Xe cắt kéo GS-1930

Chiều cao làm việc: 7.80m

Chiều cao đến sàn: 5.80m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z-45 XC

Genie Z-45 XC

Chiều cao làm việc: 15.86 m

Tầm với ngang: 7.55 m

Khả năng tải: 454 kg

Xem chi tiết

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Chiều cao làm việc: 7.85m

Chiều cao đến sàn: 5.85m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

AWP-30S

AWP-30S

Chiều cao làm việc: 11.00m
Chiều cao tới sàn: 9.00m
Khả năng tải: 159kg

Xem chi tiết

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

Chiều cao làm việc: 8.13m

Chiều cao đến sàn: 6.13m

Khả năng tải: 363kg

Xem chi tiết

GS-2646 E-Drive

GS-2646 E-Drive

Chiều cao làm việc: 9.96m

Chiều cao đến sàn: 7.96m

Khả năng tải: 454kg

Xem chi tiết

GS-3246 E-Drive

GS-3246 E-Drive

Chiều cao làm việc: 11.78m

Chiều cao đến sàn: 9.78m

Khả năng tải: 318kg

Xem chi tiết

GS-4046 E-Drive

GS-4046 E-Drive

Chiều cao làm việc: 13.94m

Chiều cao đến sàn: 11.94m

Khả năng tải: 350kg

Xem chi tiết

Đăng kí nhận thông tin
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua Email