Cẩu Mini tự hành Maeda

Cẩu Mini tự hành Maeda

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC104C

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC104C

-Chiều cao LV lớn nhất: 5.5 m
-Tải trọng: 995 kg tại 1.1 m
-Bán kính LV: 5.1 m x 200 kg

Xem chi tiết

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC174C

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC174C

-Chiều cao LV lớn nhất: 5.5 m
-Tải trọng: 1720 kg tại 1.0 m
-Bán kính LV: 5.17 m x 220 kg

Xem chi tiết

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC285C-3

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC285C-3

-Chiều cao LV lớn nhất: 8.7 m
-Tải trọng: 1720 kg tại 1.0 m
-Bán kính LV: 5.17 m x 220 kg

Xem chi tiết

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC305C-2

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC305C-2

-Chiều cao LV lớn nhất: 12.52 m
-Tải trọng: 2980 kg tại 2.5 m
-Bán kính LV: 12.16 m x 260 kg

Xem chi tiết

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC405C

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC405C

-Chiều cao LV lớn nhất: 16.8 m
-Tải trọng: 3830 kg tại 2.7 m
-Bán kính LV: 16 m x 210 kg

Xem chi tiết

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC815C

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MC815C

-Chiều cao LV lớn nhất: 19.6 m
-Tải trọng: 8090 kg tại 2.4 m
-Bán kính LV: 18.8 m x 340 kg

Xem chi tiết

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MK1033CW-1

CẨU CHÂN NHỆN MAEDA MK1033CW-1

-Chiều cao LV lớn nhất: 11.3 m
-Tải trọng: 9950 kg tại 1.3 m
-Bán kính LV: 9.9 m x 180 kg

Xem chi tiết

CẨU BÁNH XÍCH MAEDA CC423S-1

CẨU BÁNH XÍCH MAEDA CC423S-1

-Chiều cao LV lớn nhất: 9.46 m
-Tải trọng: 2930 kg tại 1.5 m
-Bán kính LV: 8.38 m x 200 kg

Xem chi tiết

CẨU BÁNH XÍCH MAEDA CC985S-1

CẨU BÁNH XÍCH MAEDA CC985S-1

-Chiều cao LV lớn nhất: 16.5 m
-Tải trọng: 4900 kg tại 2.1 m
-Bán kính LV: 14.67m x 200kg

Xem chi tiết

CẨU BÁNH XÍCH MAEDA CC1485S-1

CẨU BÁNH XÍCH MAEDA CC1485S-1

-Chiều cao LV lớn nhất: 16.7 m
-Tải trọng: 6000 kg tại 2.6 m
-Bán kính LV: 16.1 m x 430 kg

Xem chi tiết

CẨU BÁNH XÍCH MAEDA CC1908S-1

CẨU BÁNH XÍCH MAEDA CC1908S-1

-Chiều cao LV lớn nhất: 20.1 m
-Tải trọng: 8100 kg tại 2.8 m
-Bán kính LV: 19.23 m x 340 kg

Xem chi tiết

Thiết bị bán chạy

Xe cắt kéo GS-1930

Xe cắt kéo GS-1930

Chiều cao làm việc: 7.80m

Chiều cao đến sàn: 5.80m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z-45 XC

Genie Z-45 XC

Chiều cao làm việc: 15.86 m

Tầm với ngang: 7.55 m

Khả năng tải: 454 kg

Xem chi tiết

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Chiều cao làm việc: 7.85m

Chiều cao đến sàn: 5.85m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

AWP-30S

AWP-30S

Chiều cao làm việc: 11.00m
Chiều cao tới sàn: 9.00m
Khả năng tải: 159kg

Xem chi tiết

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

Chiều cao làm việc: 8.13m

Chiều cao đến sàn: 6.13m

Khả năng tải: 363kg

Xem chi tiết

GS-2646 E-Drive

GS-2646 E-Drive

Chiều cao làm việc: 9.96m

Chiều cao đến sàn: 7.96m

Khả năng tải: 454kg

Xem chi tiết

GS-3246 E-Drive

GS-3246 E-Drive

Chiều cao làm việc: 11.78m

Chiều cao đến sàn: 9.78m

Khả năng tải: 318kg

Xem chi tiết

GS-4046 E-Drive

GS-4046 E-Drive

Chiều cao làm việc: 13.94m

Chiều cao đến sàn: 11.94m

Khả năng tải: 350kg

Xem chi tiết

Đăng kí nhận thông tin
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua Email