MAEDA MC405C
MAEDA MC405C

MAEDA MC405C

Contact

 -Chiều cao làm việc lớn nhất: 16.8 m

-Tầm với âm lớn nhất: 20.5 m

-Tải trọng nâng: 3830 kg tại 2.7 m

-Bán kính làm việc lớn nhất: 16 m x 210 kg

-Hệ thống chân chống an toàn.

-Động cơ:Diesel

-Xuất xứ: Nhật

or advice on ordering, please contact: 1900 6553

 -Chiều cao làm việc lớn nhất: 16.8 m

-Tầm với âm lớn nhất: 20.5 m

-Tải trọng nâng: 3830 kg tại 2.7 m

-Bán kính làm việc lớn nhất: 16 m x 210 kg

-Hệ thống chân chống an toàn.

-Động cơ:Diesel

-Xuất xứ: Nhật

Products best seller

Genie Z-45/25 RT

Genie Z-45/25 RT

Working height: 16.00m

Horizontal reach: 7.50m

Load capacity: 227kg

View detail

Genie Z-45/25 DC

Genie Z-45/25 DC

Working height: 16.00m

Horizontal reach: 7.65m

Load capacity: 227kg

View detail

Genie Z-45 XC

Genie Z-45 XC

Working height: 15.86 m

Horizontal reach: 7.55 m

Capacity: 454 kg

View detail

Genie GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Genie GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Working height: 7.80m

Loading capacity: 227kg

Weight: 1226kg

View detail

AWP-25S

AWP-25S

Working height: 9.57m
Height to floor: 7.57m
Loading capacity: 159kg

View detail

Genie GS-3246 E-Drive

Genie GS-3246 E-Drive

Platform Height: 9.78m

Working Height: 11.78m

Loading Capacity: 318kg

View detail

Genie GS-4655 E-Drive

Genie GS-4655 E-Drive

Working height:15.95 m

Platform height: 13.95 m

Loading capacity: 350 kg

View detail

Registration receive information
Contact to Zalo Contact to Email