Xe nâng người cắt kéo Genie

Xe nâng người cắt kéo Genie

Xe cắt kéo GS-1432m E-Drive

Xe cắt kéo GS-1432m E-Drive

Chiều cao làm việc: 6.3m

Chiều cao đến sàn: 4.3m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Xe cắt kéo GS-1930

Xe cắt kéo GS-1930

Chiều cao làm việc: 7.80m

Chiều cao đến sàn: 5.80m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Chiều cao làm việc: 7.85m

Chiều cao đến sàn: 5.85m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

Chiều cao làm việc: 8.13m

Chiều cao đến sàn: 6.13m

Khả năng tải: 363kg

Xem chi tiết

GS-1932m E-Drive

GS-1932m E-Drive

Chiều cao làm việc: 7.55m

Chiều cao đến sàn: 5.55m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

GS-2632 & GS-2632 E-Drive

GS-2632 & GS-2632 E-Drive

Chiều cao làm việc: 9.96 m

Chiều cao đến sàn: 7.96 m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

GS-2646 E-Drive

GS-2646 E-Drive

Chiều cao làm việc: 9.96m

Chiều cao đến sàn: 7.96m

Khả năng tải: 454kg

Xem chi tiết

GS-3246 E-Drive

GS-3246 E-Drive

Chiều cao làm việc: 11.78m

Chiều cao đến sàn: 9.78m

Khả năng tải: 318kg

Xem chi tiết

Xe cắt kéo GS-3390 RT

Xe cắt kéo GS-3390 RT

Chiều cao làm việc: 12.06m

Chiều cao đến sàn: 10.06m

Khả năng tải: 1,134kg

Xem chi tiết

Xe cắt kéo GS-4390 RT

Xe cắt kéo GS-4390 RT

Chiều cao làm việc: 15.11m

Chiều cao đến sàn: 13.11m

Khả năng tải: 680kg

Xem chi tiết

Xe cắt kéo GS-5390 RT

Xe cắt kéo GS-5390 RT

Chiều cao làm việc: 18.15m

Chiều cao đến sàn: 16.15m

Khả năng tải: 680kg

Xem chi tiết

Xe cắt kéo GS-3369

Xe cắt kéo GS-3369

Chiều cao làm việc: 11.9m

Chiều cao đến sàn: 9.9m

Khả năng tải: 454kg

Xem chi tiết

Thiết bị bán chạy

Xe cắt kéo GS-1930

Xe cắt kéo GS-1930

Chiều cao làm việc: 7.80m

Chiều cao đến sàn: 5.80m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z-45 XC

Genie Z-45 XC

Chiều cao làm việc: 15.86 m

Tầm với ngang: 7.55 m

Khả năng tải: 454 kg

Xem chi tiết

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Chiều cao làm việc: 7.85m

Chiều cao đến sàn: 5.85m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

AWP-30S

AWP-30S

Chiều cao làm việc: 11.00m
Chiều cao tới sàn: 9.00m
Khả năng tải: 159kg

Xem chi tiết

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

Chiều cao làm việc: 8.13m

Chiều cao đến sàn: 6.13m

Khả năng tải: 363kg

Xem chi tiết

GS-2646 E-Drive

GS-2646 E-Drive

Chiều cao làm việc: 9.96m

Chiều cao đến sàn: 7.96m

Khả năng tải: 454kg

Xem chi tiết

GS-3246 E-Drive

GS-3246 E-Drive

Chiều cao làm việc: 11.78m

Chiều cao đến sàn: 9.78m

Khả năng tải: 318kg

Xem chi tiết

GS-4046 E-Drive

GS-4046 E-Drive

Chiều cao làm việc: 13.94m

Chiều cao đến sàn: 11.94m

Khả năng tải: 350kg

Xem chi tiết

Đăng kí nhận thông tin
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua Email