Thuê Xe nâng người S-Booms

Thuê Xe nâng người S-Booms

Genie S-60

Genie S-60

Chiều cao làm việc: 20.30m

Tầm với ngang: 15.48m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie S-65

Genie S-65

Chiều cao làm việc: 21.80m

Tầm với ngang: 17.10m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie S-80 và S-80X

Genie S-80 và S-80X

Chiều cao làm việc: 26.20m

Tầm với ngang: 21.80m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie S-85

Genie S-85

Chiều cao làm việc: 27.70m

Tầm với ngang: 23.30m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie S-3200

Genie S-3200

Chiều cao làm việc: 32.48m
Tầm với ngang: 22.26m
Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Boom S-125

Genie Boom S-125

 Chiều cao làm việc: 40.15m
Tầm với ngang: 24.38m
Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Thiết bị bán chạy

Xe cắt kéo GS-1930

Xe cắt kéo GS-1930

Chiều cao làm việc: 7.80m

Chiều cao đến sàn: 5.80m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z-45 XC

Genie Z-45 XC

Chiều cao làm việc: 15.86 m

Tầm với ngang: 7.55 m

Khả năng tải: 454 kg

Xem chi tiết

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Chiều cao làm việc: 7.85m

Chiều cao đến sàn: 5.85m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

AWP-30S

AWP-30S

Chiều cao làm việc: 11.00m
Chiều cao tới sàn: 9.00m
Khả năng tải: 159kg

Xem chi tiết

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

Chiều cao làm việc: 8.13m

Chiều cao đến sàn: 6.13m

Khả năng tải: 363kg

Xem chi tiết

GS-2646 E-Drive

GS-2646 E-Drive

Chiều cao làm việc: 9.96m

Chiều cao đến sàn: 7.96m

Khả năng tải: 454kg

Xem chi tiết

GS-3246 E-Drive

GS-3246 E-Drive

Chiều cao làm việc: 11.78m

Chiều cao đến sàn: 9.78m

Khả năng tải: 318kg

Xem chi tiết

GS-4046 E-Drive

GS-4046 E-Drive

Chiều cao làm việc: 13.94m

Chiều cao đến sàn: 11.94m

Khả năng tải: 350kg

Xem chi tiết

Đăng kí nhận thông tin
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua Email