Xe nâng người Genie S-Boom

Xe nâng người Genie S-Boom

Genie S-40 XC & S-45 XC

Genie S-40 XC & S-45 XC

Chiều cao LV: 13.87-15.39m

Tầm với ngang: 9.74-11.02m

Khả năng tải: 300-454kg

Xem chi tiết

Genie S-60 J

Genie S-60 J

Chiều cao làm việc: 20.5 m
Tầm với ngang: 12.3 m
Khả năng tải: 300 kg

Xem chi tiết

Genie S-60 XC & S-65 XC

Genie S-60 XC & S-65 XC

Chiều cao LV: 20.29-21.81 m
Tầm với ngang:14.81 -16.51 m
Khả năng tải: 300 - 454kg

Xem chi tiết

Genie S-80 J

Genie S-80 J

Chiều cao làm việc: 26.4 m
Tầm với ngang: 16.8 m
Khả năng tải: 300 kg

Xem chi tiết

Genie S-80 XC & S-85 XC

Genie S-80 XC & S-85 XC

Chiều cao LV: 26.38 -27.91 m
Tầm với ngang: 20.88 - 22.71 m
Khả năng tải: 300 - 454kg

Xem chi tiết

Genie S-105 XC

Genie S-105 XC

Chiều cao làm việc: 34.00m

Tầm với ngang: 24.38m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie SX-125 XC

Genie SX-125 XC

Chiều cao làm việc: 40.10 m
Tầm với ngang: 24.38 m
Khả năng tải: 300 - 454 kg

Xem chi tiết

Genie SX-135 XC

Genie SX-135 XC

Chiều cao làm việc: 43.15 m
Tầm với ngang: 27.43 m
Khả năng tải: 300 kg

Xem chi tiết

Genie SX-150

Genie SX-150

Chiều cao làm việc: 48.33 m
Tầm với ngang: 24.38 m
Khả năng tải: 340 kg

Xem chi tiết

Genie SX-180

Genie SX-180

Chiều cao làm việc: 56.86 m
Tầm với ngang: 24.38 m
Khả năng tải: 340 kg

Xem chi tiết

Thiết bị bán chạy

Xe cắt kéo GS-1930

Xe cắt kéo GS-1930

Chiều cao làm việc: 7.80m

Chiều cao đến sàn: 5.80m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z-45 XC

Genie Z-45 XC

Chiều cao làm việc: 15.86 m

Tầm với ngang: 7.55 m

Khả năng tải: 454 kg

Xem chi tiết

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Chiều cao làm việc: 7.85m

Chiều cao đến sàn: 5.85m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

AWP-30S

AWP-30S

Chiều cao làm việc: 11.00m
Chiều cao tới sàn: 9.00m
Khả năng tải: 159kg

Xem chi tiết

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

Chiều cao làm việc: 8.13m

Chiều cao đến sàn: 6.13m

Khả năng tải: 363kg

Xem chi tiết

GS-2646 E-Drive

GS-2646 E-Drive

Chiều cao làm việc: 9.96m

Chiều cao đến sàn: 7.96m

Khả năng tải: 454kg

Xem chi tiết

GS-3246 E-Drive

GS-3246 E-Drive

Chiều cao làm việc: 11.78m

Chiều cao đến sàn: 9.78m

Khả năng tải: 318kg

Xem chi tiết

GS-4046 E-Drive

GS-4046 E-Drive

Chiều cao làm việc: 13.94m

Chiều cao đến sàn: 11.94m

Khả năng tải: 350kg

Xem chi tiết

Đăng kí nhận thông tin
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua Email