Xe nâng người Genie Z-Boom

Xe nâng người Genie Z-Boom

Genie Z-45/25 DC

Genie Z-45/25 DC

Chiều cao làm việc: 16.00m

Tầm với ngang: 7.65m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z 30/20N

Genie Z 30/20N

Chiều cao làm việc: 11.14 m

Tầm với ngang: 3.86 m

Khả năng tải: 227 kg

Xem chi tiết

Xe nâng người Genie Z 33/18

Xe nâng người Genie Z 33/18

Chiều cao làm việc: 12 m

Tầm với ngang: 5.57 m

Khả năng tải: 200 kg

Xem chi tiết

Genie Z 34/22 DC

Genie Z 34/22 DC

Chiều cao làm việc: 15.52 m

Tầm với ngang: 6.78 m

Khả năng tải: 227 kg

Xem chi tiết

Genie Z 34/22N

Genie Z 34/22N

Chiều cao làm việc: 15.52 m

Tầm với ngang: 6.78 m

Khả năng tải: 227 kg

Xem chi tiết

Genie Z 34/22 Bi-Energy

Genie Z 34/22 Bi-Energy

Chiều cao làm việc: 15.52 m

Tầm với ngang: 6.78 m

Khả năng tải: 227 kg

Xem chi tiết

Genie Z 40/23N & Z-40/23N RJ

Genie Z 40/23N & Z-40/23N RJ

Chiều cao làm việc: 14.32 m
Tầm với ngang: 6.91 m
Khả năng tải: 227 kg

Xem chi tiết

Genie Z-45J Bi-Energy

Genie Z-45J Bi-Energy

Chiều cao làm việc: 15.86 m

Tầm với ngang: 7.65 m

Khả năng tải: 227 kg

Xem chi tiết

Genie Z-45/25 RT

Genie Z-45/25 RT

Chiều cao làm việc: 16.00m

Tầm với ngang: 7.50m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z-45 XC

Genie Z-45 XC

Chiều cao làm việc: 15.86 m

Tầm với ngang: 7.55 m

Khả năng tải: 454 kg

Xem chi tiết

Genie Z-62/40

Genie Z-62/40

Chiều cao làm việc: 20.90m

Tầm với ngang: 12.50m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z-80/60

Genie Z-80/60

Chiều cao làm việc: 25.80m
Tầm với ngang: 18.30m
Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie ZX-135/70

Genie ZX-135/70

Chiều cao làm việc: 43.15m
Tầm với ngang: 21.26m
Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Thiết bị bán chạy

Xe cắt kéo GS-1930

Xe cắt kéo GS-1930

Chiều cao làm việc: 7.80m

Chiều cao đến sàn: 5.80m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

Genie Z-45 XC

Genie Z-45 XC

Chiều cao làm việc: 15.86 m

Tầm với ngang: 7.55 m

Khả năng tải: 454 kg

Xem chi tiết

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

GS-1930 & GS-1930 E-Drive

Chiều cao làm việc: 7.85m

Chiều cao đến sàn: 5.85m

Khả năng tải: 227kg

Xem chi tiết

AWP-30S

AWP-30S

Chiều cao làm việc: 11.00m
Chiều cao tới sàn: 9.00m
Khả năng tải: 159kg

Xem chi tiết

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

GS-2032 & GS-2032 E-Drive

Chiều cao làm việc: 8.13m

Chiều cao đến sàn: 6.13m

Khả năng tải: 363kg

Xem chi tiết

GS-2646 E-Drive

GS-2646 E-Drive

Chiều cao làm việc: 9.96m

Chiều cao đến sàn: 7.96m

Khả năng tải: 454kg

Xem chi tiết

GS-3246 E-Drive

GS-3246 E-Drive

Chiều cao làm việc: 11.78m

Chiều cao đến sàn: 9.78m

Khả năng tải: 318kg

Xem chi tiết

GS-4046 E-Drive

GS-4046 E-Drive

Chiều cao làm việc: 13.94m

Chiều cao đến sàn: 11.94m

Khả năng tải: 350kg

Xem chi tiết

Đăng kí nhận thông tin
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua Email