20180313 164236

Đào tạo vận hành

Vietnam Rental tự hào là Đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thừa nhận về khả năng đào tạo và cung cấp chứng chỉ người vận hành thiết bị nâng người MEWPs theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Genie Lift Pro và IPAF đã cùng hợp tác với TNC – Vietnam Rental để giúp sức mang lại cho Việt Nam những người vận hành xe nâng người được đào tạo bài bản, an toàn theo các tiêu chuẩn cao nhất của Thế giới.

img 20181002 171538

01

Báo giá

    Please fill out the form below to start chatting. Thank you guest!!

      Please click start to chat Zalo Official Vietnam Rental. Thank you customer!